De of het symbolist? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord symbolist? Is het de symbolist of het symbolist? Het juiste lidwoord dat je voor het woord symbolist moet gebruiken is:
De symbolist
Aanwijzend voornaamwoord symbolist
Dit of deze symbolist: deze symbolist
Dat of die symbolist: die symbolist

Bezittelijk voornaamwoord symbolist
Onze of ons symbolist: onze symbolist
Jouw of jou: jouw symbolist

Elke of elk symbolist?
Elke symbolist
Gerelateerd aan symbolist