De of het Swahili? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Swahili? Is het de Swahili of het Swahili? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Swahili moet gebruiken is:
Het Swahili
Aanwijzend voornaamwoord Swahili
Dit of deze Swahili: dit Swahili
Dat of die Swahili: dat Swahili

Bezittelijk voornaamwoord Swahili
Onze of ons Swahili: ons Swahili
Jouw of jou: jouw Swahili

Elke of elk Swahili?
Elk Swahili
Gerelateerd aan Swahili