De of het stuwpand? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord stuwpand? Is het de stuwpand of het stuwpand? Het juiste lidwoord dat je voor het woord stuwpand moet gebruiken is:
Het stuwpand
Aanwijzend voornaamwoord stuwpand
Dit of deze stuwpand: dit stuwpand
Dat of die stuwpand: dat stuwpand

Bezittelijk voornaamwoord stuwpand
Onze of ons stuwpand: ons stuwpand
Jouw of jou: jouw stuwpand

Elke of elk stuwpand?
Elk stuwpand
Gerelateerd aan stuwpand