De of het string? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord string? Is het de string of het string? Het juiste lidwoord dat je voor het woord string moet gebruiken is:
De string
Aanwijzend voornaamwoord string
Dit of deze string: deze string
Dat of die string: die string

Bezittelijk voornaamwoord string
Onze of ons string: onze string
Jouw of jou: jouw string

Elke of elk string?
Elke string
Gerelateerd aan string