De of het straatbeeld? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord straatbeeld? Is het de straatbeeld of het straatbeeld? Het juiste lidwoord dat je voor het woord straatbeeld moet gebruiken is:
Het straatbeeld
Aanwijzend voornaamwoord straatbeeld
Dit of deze straatbeeld: dit straatbeeld
Dat of die straatbeeld: dat straatbeeld

Bezittelijk voornaamwoord straatbeeld
Onze of ons straatbeeld: ons straatbeeld
Jouw of jou: jouw straatbeeld

Elke of elk straatbeeld?
Elk straatbeeld
Gerelateerd aan straatbeeld