De of het stemhokje? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord stemhokje? Is het de stemhokje of het stemhokje? Het juiste lidwoord dat je voor het woord stemhokje moet gebruiken is:
Het stemhokje
Aanwijzend voornaamwoord stemhokje
Dit of deze stemhokje: dit stemhokje
Dat of die stemhokje: dat stemhokje

Bezittelijk voornaamwoord stemhokje
Onze of ons stemhokje: ons stemhokje
Jouw of jou: jouw stemhokje

Elke of elk stemhokje?
Elk stemhokje
Gerelateerd aan stemhokje