De of het speler? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord speler? Is het de speler of het speler? Het juiste lidwoord dat je voor het woord speler moet gebruiken is:
De speler
Aanwijzend voornaamwoord speler
Dit of deze speler: deze speler
Dat of die speler: die speler

Bezittelijk voornaamwoord speler
Onze of ons speler: onze speler
Jouw of jou: jouw speler

Elke of elk speler?
Elke speler
Gerelateerd aan speler