De of het speeltuin? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord speeltuin? Is het de speeltuin of het speeltuin? Het juiste lidwoord dat je voor het woord speeltuin moet gebruiken is:
De speeltuin
Aanwijzend voornaamwoord speeltuin
Dit of deze speeltuin: deze speeltuin
Dat of die speeltuin: die speeltuin

Bezittelijk voornaamwoord speeltuin
Onze of ons speeltuin: onze speeltuin
Jouw of jou: jouw speeltuin

Elke of elk speeltuin?
Elke speeltuin
Gerelateerd aan speeltuin