De of het specialisme? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord specialisme? Is het de specialisme of het specialisme? Het juiste lidwoord dat je voor het woord specialisme moet gebruiken is:
Het specialisme
Aanwijzend voornaamwoord specialisme
Dit of deze specialisme: dit specialisme
Dat of die specialisme: dat specialisme

Bezittelijk voornaamwoord specialisme
Onze of ons specialisme: ons specialisme
Jouw of jou: jouw specialisme

Elke of elk specialisme?
Elk specialisme
Gerelateerd aan specialisme