De of het Somali? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Somali? Is het de Somali of het Somali? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Somali moet gebruiken is:
Het Somali
Aanwijzend voornaamwoord Somali
Dit of deze Somali: dit Somali
Dat of die Somali: dat Somali

Bezittelijk voornaamwoord Somali
Onze of ons Somali: ons Somali
Jouw of jou: jouw Somali

Elke of elk Somali?
Elk Somali
Gerelateerd aan Somali