De of het snooker? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord snooker? Is het de snooker of het snooker? Het juiste lidwoord dat je voor het woord snooker moet gebruiken is:
Het snooker
Aanwijzend voornaamwoord snooker
Dit of deze snooker: dit snooker
Dat of die snooker: dat snooker

Bezittelijk voornaamwoord snooker
Onze of ons snooker: ons snooker
Jouw of jou: jouw snooker

Elke of elk snooker?
Elk snooker
Gerelateerd aan snooker