De of het Siciliaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Siciliaans? Is het de Siciliaans of het Siciliaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Siciliaans moet gebruiken is:
Het Siciliaans
Aanwijzend voornaamwoord Siciliaans
Dit of deze Siciliaans: dit Siciliaans
Dat of die Siciliaans: dat Siciliaans

Bezittelijk voornaamwoord Siciliaans
Onze of ons Siciliaans: ons Siciliaans
Jouw of jou: jouw Siciliaans

Elke of elk Siciliaans?
Elk Siciliaans
Gerelateerd aan Siciliaans