De of het scriptorium? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord scriptorium? Is het de scriptorium of het scriptorium? Het juiste lidwoord dat je voor het woord scriptorium moet gebruiken is:
Het scriptorium
Aanwijzend voornaamwoord scriptorium
Dit of deze scriptorium: dit scriptorium
Dat of die scriptorium: dat scriptorium

Bezittelijk voornaamwoord scriptorium
Onze of ons scriptorium: ons scriptorium
Jouw of jou: jouw scriptorium

Elke of elk scriptorium?
Elk scriptorium
Gerelateerd aan scriptorium