De of het saluut? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord saluut? Is het de saluut of het saluut? Het juiste lidwoord dat je voor het woord saluut moet gebruiken is:
Het saluut
Aanwijzend voornaamwoord saluut
Dit of deze saluut: dit saluut
Dat of die saluut: dat saluut

Bezittelijk voornaamwoord saluut
Onze of ons saluut: ons saluut
Jouw of jou: jouw saluut

Elke of elk saluut?
Elk saluut
Gerelateerd aan saluut