De of het rotstuin? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord rotstuin? Is het de rotstuin of het rotstuin? Het juiste lidwoord dat je voor het woord rotstuin moet gebruiken is:
De rotstuin
Aanwijzend voornaamwoord rotstuin
Dit of deze rotstuin: deze rotstuin
Dat of die rotstuin: die rotstuin

Bezittelijk voornaamwoord rotstuin
Onze of ons rotstuin: onze rotstuin
Jouw of jou: jouw rotstuin

Elke of elk rotstuin?
Elke rotstuin
Gerelateerd aan rotstuin