De of het rooms-katholiek? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord rooms-katholiek? Is het de rooms-katholiek of het rooms-katholiek? Het juiste lidwoord dat je voor het woord rooms-katholiek moet gebruiken is:
De rooms-katholiek
Aanwijzend voornaamwoord rooms-katholiek
Dit of deze rooms-katholiek: deze rooms-katholiek
Dat of die rooms-katholiek: die rooms-katholiek

Bezittelijk voornaamwoord rooms-katholiek
Onze of ons rooms-katholiek: onze rooms-katholiek
Jouw of jou: jouw rooms-katholiek

Elke of elk rooms-katholiek?
Elke rooms-katholiek
Gerelateerd aan rooms-katholiek