De of het rookverbod? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord rookverbod? Is het de rookverbod of het rookverbod? Het juiste lidwoord dat je voor het woord rookverbod moet gebruiken is:
Het rookverbod
Aanwijzend voornaamwoord rookverbod
Dit of deze rookverbod: dit rookverbod
Dat of die rookverbod: dat rookverbod

Bezittelijk voornaamwoord rookverbod
Onze of ons rookverbod: ons rookverbod
Jouw of jou: jouw rookverbod

Elke of elk rookverbod?
Elk rookverbod
Gerelateerd aan rookverbod