De of het rivierbedding? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord rivierbedding? Is het de rivierbedding of het rivierbedding? Het juiste lidwoord dat je voor het woord rivierbedding moet gebruiken is:
De rivierbedding
Aanwijzend voornaamwoord rivierbedding
Dit of deze rivierbedding: deze rivierbedding
Dat of die rivierbedding: die rivierbedding

Bezittelijk voornaamwoord rivierbedding
Onze of ons rivierbedding: onze rivierbedding
Jouw of jou: jouw rivierbedding

Elke of elk rivierbedding?
Elke rivierbedding
Gerelateerd aan rivierbedding