De of het rijstemeel? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord rijstemeel? Is het de rijstemeel of het rijstemeel? Het juiste lidwoord dat je voor het woord rijstemeel moet gebruiken is:
Het rijstemeel
Aanwijzend voornaamwoord rijstemeel
Dit of deze rijstemeel: dit rijstemeel
Dat of die rijstemeel: dat rijstemeel

Bezittelijk voornaamwoord rijstemeel
Onze of ons rijstemeel: ons rijstemeel
Jouw of jou: jouw rijstemeel

Elke of elk rijstemeel?
Elk rijstemeel
Gerelateerd aan rijstemeel