De of het retour? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord retour? Is het de retour of het retour? Of zijn ze allebei goed? De correcte lidwoorden die je voor het woord retour kunt gebruiken zijn:
De retourHet retour
Aanwijzend voornaamwoord retour
Dit of deze retour: dit retour / deze retour
Dat of die retour: dat retour / die retour

Bezittelijk voornaamwoord retour
Onze of ons retour: onze retour / ons retour
Jouw of jou: jouw retour

Elke of elk retour?
Elke retour / elk retour
Gerelateerd aan retour