De of het reptiel? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord reptiel? Is het de reptiel of het reptiel? Het juiste lidwoord dat je voor het woord reptiel moet gebruiken is:
Het reptiel
Aanwijzend voornaamwoord reptiel
Dit of deze reptiel: dit reptiel
Dat of die reptiel: dat reptiel

Bezittelijk voornaamwoord reptiel
Onze of ons reptiel: ons reptiel
Jouw of jou: jouw reptiel

Elke of elk reptiel?
Elk reptiel
Gerelateerd aan reptiel