De of het repertorium? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord repertorium? Is het de repertorium of het repertorium? Het juiste lidwoord dat je voor het woord repertorium moet gebruiken is:
Het repertorium
Aanwijzend voornaamwoord repertorium
Dit of deze repertorium: dit repertorium
Dat of die repertorium: dat repertorium

Bezittelijk voornaamwoord repertorium
Onze of ons repertorium: ons repertorium
Jouw of jou: jouw repertorium

Elke of elk repertorium?
Elk repertorium
Gerelateerd aan repertorium