De of het recensie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord recensie? Is het de recensie of het recensie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord recensie moet gebruiken is:
De recensie
Aanwijzend voornaamwoord recensie
Dit of deze recensie: deze recensie
Dat of die recensie: die recensie

Bezittelijk voornaamwoord recensie
Onze of ons recensie: onze recensie
Jouw of jou: jouw recensie

Elke of elk recensie?
Elke recensie
Gerelateerd aan recensie