De of het rattenkruit? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord rattenkruit? Is het de rattenkruit of het rattenkruit? Het juiste lidwoord dat je voor het woord rattenkruit moet gebruiken is:
Het rattenkruit
Aanwijzend voornaamwoord rattenkruit
Dit of deze rattenkruit: dit rattenkruit
Dat of die rattenkruit: dat rattenkruit

Bezittelijk voornaamwoord rattenkruit
Onze of ons rattenkruit: ons rattenkruit
Jouw of jou: jouw rattenkruit

Elke of elk rattenkruit?
Elk rattenkruit
Gerelateerd aan rattenkruit