De of het Rapanui? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Rapanui? Is het de Rapanui of het Rapanui? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Rapanui moet gebruiken is:
Het Rapanui
Aanwijzend voornaamwoord Rapanui
Dit of deze Rapanui: dit Rapanui
Dat of die Rapanui: dat Rapanui

Bezittelijk voornaamwoord Rapanui
Onze of ons Rapanui: ons Rapanui
Jouw of jou: jouw Rapanui

Elke of elk Rapanui?
Elk Rapanui
Gerelateerd aan Rapanui