De of het Punjabi? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Punjabi? Is het de Punjabi of het Punjabi? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Punjabi moet gebruiken is:
Het Punjabi
Aanwijzend voornaamwoord Punjabi
Dit of deze Punjabi: dit Punjabi
Dat of die Punjabi: dat Punjabi

Bezittelijk voornaamwoord Punjabi
Onze of ons Punjabi: ons Punjabi
Jouw of jou: jouw Punjabi

Elke of elk Punjabi?
Elk Punjabi
Gerelateerd aan Punjabi