De of het punch? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord punch? Is het de punch of het punch? Het juiste lidwoord dat je voor het woord punch moet gebruiken is:
De punch
Aanwijzend voornaamwoord punch
Dit of deze punch: deze punch
Dat of die punch: die punch

Bezittelijk voornaamwoord punch
Onze of ons punch: onze punch
Jouw of jou: jouw punch

Elke of elk punch?
Elke punch
Gerelateerd aan punch