De of het Pruisisch? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Pruisisch? Is het de Pruisisch of het Pruisisch? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Pruisisch moet gebruiken is:
Het Pruisisch
Aanwijzend voornaamwoord Pruisisch
Dit of deze Pruisisch: dit Pruisisch
Dat of die Pruisisch: dat Pruisisch

Bezittelijk voornaamwoord Pruisisch
Onze of ons Pruisisch: ons Pruisisch
Jouw of jou: jouw Pruisisch

Elke of elk Pruisisch?
Elk Pruisisch
Gerelateerd aan Pruisisch