De of het plusquamperfectum? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord plusquamperfectum? Is het de plusquamperfectum of het plusquamperfectum? Het juiste lidwoord dat je voor het woord plusquamperfectum moet gebruiken is:
Het plusquamperfectum
Aanwijzend voornaamwoord plusquamperfectum
Dit of deze plusquamperfectum: dit plusquamperfectum
Dat of die plusquamperfectum: dat plusquamperfectum

Bezittelijk voornaamwoord plusquamperfectum
Onze of ons plusquamperfectum: ons plusquamperfectum
Jouw of jou: jouw plusquamperfectum

Elke of elk plusquamperfectum?
Elk plusquamperfectum
Gerelateerd aan plusquamperfectum