De of het pluralisme? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord pluralisme? Is het de pluralisme of het pluralisme? Het juiste lidwoord dat je voor het woord pluralisme moet gebruiken is:
Het pluralisme
Aanwijzend voornaamwoord pluralisme
Dit of deze pluralisme: dit pluralisme
Dat of die pluralisme: dat pluralisme

Bezittelijk voornaamwoord pluralisme
Onze of ons pluralisme: ons pluralisme
Jouw of jou: jouw pluralisme

Elke of elk pluralisme?
Elk pluralisme
Gerelateerd aan pluralisme