De of het participium? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord participium? Is het de participium of het participium? Het juiste lidwoord dat je voor het woord participium moet gebruiken is:
Het participium
Aanwijzend voornaamwoord participium
Dit of deze participium: dit participium
Dat of die participium: dat participium

Bezittelijk voornaamwoord participium
Onze of ons participium: ons participium
Jouw of jou: jouw participium

Elke of elk participium?
Elk participium
Gerelateerd aan participium