De of het OV? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord OV? Is het de OV of het OV? Het juiste lidwoord dat je voor het woord OV moet gebruiken is:
Het OV
Aanwijzend voornaamwoord OV
Dit of deze OV: dit OV
Dat of die OV: dat OV

Bezittelijk voornaamwoord OV
Onze of ons OV: ons OV
Jouw of jou: jouw OV

Elke of elk OV?
Elk OV
Gerelateerd aan OV