De of het Oriya? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Oriya? Is het de Oriya of het Oriya? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Oriya moet gebruiken is:
Het Oriya
Aanwijzend voornaamwoord Oriya
Dit of deze Oriya: dit Oriya
Dat of die Oriya: dat Oriya

Bezittelijk voornaamwoord Oriya
Onze of ons Oriya: ons Oriya
Jouw of jou: jouw Oriya

Elke of elk Oriya?
Elk Oriya
Gerelateerd aan Oriya