De of het O'odham? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord O'odham? Is het de O'odham of het O'odham? Het juiste lidwoord dat je voor het woord O'odham moet gebruiken is:
Het O'odham
Aanwijzend voornaamwoord O'odham
Dit of deze O'odham: dit O'odham
Dat of die O'odham: dat O'odham

Bezittelijk voornaamwoord O'odham
Onze of ons O'odham: ons O'odham
Jouw of jou: jouw O'odham

Elke of elk O'odham?
Elk O'odham
Gerelateerd aan O'odham