De of het ontologie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord ontologie? Is het de ontologie of het ontologie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord ontologie moet gebruiken is:
De ontologie
Aanwijzend voornaamwoord ontologie
Dit of deze ontologie: deze ontologie
Dat of die ontologie: die ontologie

Bezittelijk voornaamwoord ontologie
Onze of ons ontologie: onze ontologie
Jouw of jou: jouw ontologie

Elke of elk ontologie?
Elke ontologie
Gerelateerd aan ontologie