De of het Occitaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Occitaans? Is het de Occitaans of het Occitaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Occitaans moet gebruiken is:
Het Occitaans
Aanwijzend voornaamwoord Occitaans
Dit of deze Occitaans: dit Occitaans
Dat of die Occitaans: dat Occitaans

Bezittelijk voornaamwoord Occitaans
Onze of ons Occitaans: ons Occitaans
Jouw of jou: jouw Occitaans

Elke of elk Occitaans?
Elk Occitaans
Gerelateerd aan Occitaans