De of het Niueaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Niueaans? Is het de Niueaans of het Niueaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Niueaans moet gebruiken is:
Het Niueaans
Aanwijzend voornaamwoord Niueaans
Dit of deze Niueaans: dit Niueaans
Dat of die Niueaans: dat Niueaans

Bezittelijk voornaamwoord Niueaans
Onze of ons Niueaans: ons Niueaans
Jouw of jou: jouw Niueaans

Elke of elk Niueaans?
Elk Niueaans
Gerelateerd aan Niueaans