De of het neon? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord neon? Is het de neon of het neon? Het juiste lidwoord dat je voor het woord neon moet gebruiken is:
Het neon
Aanwijzend voornaamwoord neon
Dit of deze neon: dit neon
Dat of die neon: dat neon

Bezittelijk voornaamwoord neon
Onze of ons neon: ons neon
Jouw of jou: jouw neon

Elke of elk neon?
Elk neon
Gerelateerd aan neon