De of het Nederlands? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Nederlands? Is het de Nederlands of het Nederlands? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Nederlands moet gebruiken is:
Het Nederlands
Aanwijzend voornaamwoord Nederlands
Dit of deze Nederlands: dit Nederlands
Dat of die Nederlands: dat Nederlands

Bezittelijk voornaamwoord Nederlands
Onze of ons Nederlands: ons Nederlands
Jouw of jou: jouw Nederlands

Elke of elk Nederlands?
Elk Nederlands
Gerelateerd aan Nederlands