De of het mtDNA? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord mtDNA? Is het de mtDNA of het mtDNA? Het juiste lidwoord dat je voor het woord mtDNA moet gebruiken is:
Het mtDNA
Aanwijzend voornaamwoord mtDNA
Dit of deze mtDNA: dit mtDNA
Dat of die mtDNA: dat mtDNA

Bezittelijk voornaamwoord mtDNA
Onze of ons mtDNA: ons mtDNA
Jouw of jou: jouw mtDNA

Elke of elk mtDNA?
Elk mtDNA
Gerelateerd aan mtDNA