De of het morse? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord morse? Is het de morse of het morse? Het juiste lidwoord dat je voor het woord morse moet gebruiken is:
Het morse
Aanwijzend voornaamwoord morse
Dit of deze morse: dit morse
Dat of die morse: dat morse

Bezittelijk voornaamwoord morse
Onze of ons morse: ons morse
Jouw of jou: jouw morse

Elke of elk morse?
Elk morse
Gerelateerd aan morse