De of het morfologie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord morfologie? Is het de morfologie of het morfologie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord morfologie moet gebruiken is:
De morfologie
Aanwijzend voornaamwoord morfologie
Dit of deze morfologie: deze morfologie
Dat of die morfologie: die morfologie

Bezittelijk voornaamwoord morfologie
Onze of ons morfologie: onze morfologie
Jouw of jou: jouw morfologie

Elke of elk morfologie?
Elke morfologie
Gerelateerd aan morfologie