De of het modern Latijn? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord modern Latijn? Is het de modern Latijn of het modern Latijn? Het juiste lidwoord die je voor het woord modern Latijn moet gebruiken is:
Het modern Latijn
Aanwijzend voornaamwoord modern Latijn
Dit of deze modern Latijn: dit modern Latijn
Dat of die modern Latijn: dat modern Latijn

Bezittelijk voornaamwoord modern Latijn
Onze of ons modern Latijn: ons modern Latijn
Jouw of jou: jouw modern Latijn

Elke of elk modern Latijn?
Elk modern Latijn

Deel de kennis: