De of het mayonaise? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord mayonaise? Is het de mayonaise of het mayonaise? Het juiste lidwoord dat je voor het woord mayonaise moet gebruiken is:
De mayonaise
Aanwijzend voornaamwoord mayonaise
Dit of deze mayonaise: deze mayonaise
Dat of die mayonaise: die mayonaise

Bezittelijk voornaamwoord mayonaise
Onze of ons mayonaise: onze mayonaise
Jouw of jou: jouw mayonaise

Elke of elk mayonaise?
Elke mayonaise
Gerelateerd aan mayonaise