De of het Malayalam? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Malayalam? Is het de Malayalam of het Malayalam? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Malayalam moet gebruiken is:
Het Malayalam
Aanwijzend voornaamwoord Malayalam
Dit of deze Malayalam: dit Malayalam
Dat of die Malayalam: dat Malayalam

Bezittelijk voornaamwoord Malayalam
Onze of ons Malayalam: ons Malayalam
Jouw of jou: jouw Malayalam

Elke of elk Malayalam?
Elk Malayalam
Gerelateerd aan Malayalam