De of het Lingala? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Lingala? Is het de Lingala of het Lingala? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Lingala moet gebruiken is:
Het Lingala
Aanwijzend voornaamwoord Lingala
Dit of deze Lingala: dit Lingala
Dat of die Lingala: dat Lingala

Bezittelijk voornaamwoord Lingala
Onze of ons Lingala: ons Lingala
Jouw of jou: jouw Lingala

Elke of elk Lingala?
Elk Lingala
Gerelateerd aan Lingala