De of het ligchaam? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord ligchaam? Is het de ligchaam of het ligchaam? Het juiste lidwoord dat je voor het woord ligchaam moet gebruiken is:
Het ligchaam
Aanwijzend voornaamwoord ligchaam
Dit of deze ligchaam: dit ligchaam
Dat of die ligchaam: dat ligchaam

Bezittelijk voornaamwoord ligchaam
Onze of ons ligchaam: ons ligchaam
Jouw of jou: jouw ligchaam

Elke of elk ligchaam?
Elk ligchaam
Gerelateerd aan ligchaam