De of het lexicografie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord lexicografie? Is het de lexicografie of het lexicografie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord lexicografie moet gebruiken is:
De lexicografie
Aanwijzend voornaamwoord lexicografie
Dit of deze lexicografie: deze lexicografie
Dat of die lexicografie: die lexicografie

Bezittelijk voornaamwoord lexicografie
Onze of ons lexicografie: onze lexicografie
Jouw of jou: jouw lexicografie

Elke of elk lexicografie?
Elke lexicografie
Gerelateerd aan lexicografie