De of het lexicograaf? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord lexicograaf? Is het de lexicograaf of het lexicograaf? Het juiste lidwoord dat je voor het woord lexicograaf moet gebruiken is:
De lexicograaf
Aanwijzend voornaamwoord lexicograaf
Dit of deze lexicograaf: deze lexicograaf
Dat of die lexicograaf: die lexicograaf

Bezittelijk voornaamwoord lexicograaf
Onze of ons lexicograaf: onze lexicograaf
Jouw of jou: jouw lexicograaf

Elke of elk lexicograaf?
Elke lexicograaf
Gerelateerd aan lexicograaf