De of het levenseinde? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord levenseinde? Is het de levenseinde of het levenseinde? Het juiste lidwoord dat je voor het woord levenseinde moet gebruiken is:
Het levenseinde
Aanwijzend voornaamwoord levenseinde
Dit of deze levenseinde: dit levenseinde
Dat of die levenseinde: dat levenseinde

Bezittelijk voornaamwoord levenseinde
Onze of ons levenseinde: ons levenseinde
Jouw of jou: jouw levenseinde

Elke of elk levenseinde?
Elk levenseinde
Gerelateerd aan levenseinde